Från CAD till CAM

Vi jobbar med en modern produktion som är byggd på stor kunskap och erfarenhet med konstruktion i Solidworks samt CNC Maskinering med alla program förberett i CAM för att uppnå bästa resultat.
Vi kan hantera både stora och små serier, eller mer komplicerade enstycks bitar. Med en modern maskinpark är vi rustade för att hantera komplicerade    delar även i svåra material eller enklare delar.
 
 
 
Rösäter 12, 458 70 Högsäter
Telefon: +46729612225
Mail: Kim.Salvesen@CadCamMachining.se